Kontakt

Formularz kontaktowy
STONEBUD Sp. zo.o.

Adres:

60-726 Poznań,
ul. Łukaszewicza 16
NIP 781-188-32-09

Email: biuro@stonebud.eu

Telefon: 614 152 912

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Stonebud Sp. z o.o.. Nasz adres to ul. Łukaszewicza 16 60-726 Poznań.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

– udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
– należytego wykonania umowy,
– podjęcia innych działań na Twoje żądanie,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Jakie prawa Tobie przysługują?

Masz prawo do:

uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, powiadomienia przez Administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Twoje dane o zmianach dokonanych przez Ciebie w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie), żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; żądania przenoszenia danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są zależne od celu przetwarzania. Publikujemy je na stronie Przetwarzanie danych osobowych przy kontakcie drogą elektroniczną