Oferta

STONEBUD oferuje Państwu następujące usługi:
POGOTOWIE TECHNICZNE CZYNNE CAŁĄ DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU Natychmiastowe usuwanie awarii:
 • wodociągowo-kanalizacyjnych
 • gazowych
 • elektrycznych
 • ogólno-budowlanych
ROBOTY KONSERWACYJNE WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE:
 • usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od budynku do pierwszej rewizji lub studzienki, poziomów w piwnicy, pionów w budynku- mieszkaniach oraz podejść,
 • uszczelnianie nieszczelności instalacji wodnej
 • usuwanie usterek i wymiana osprzętu w pralniach, lokalach użytkowych i mieszkaniach,
 • uszczelnianie lub wymiana dławic, zaworów lub głowic,
 • wymiana rurociągów według potrzeb
 • uzupełnianie rewizji kanalizacyjnych i nieszczelności kielichowych na pionach i poziomach,
 • inspekcja instalacji kamerą wizyjną,
 • pompowanie wody.
ROBOTY KONSERWACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
 • odpowietrzanie pionów, grzejników i całych instalacji,
 • naprawa i wymiana zaworów odcinających i odpowietrzających,
 • wymiana uszkodzonych elementów (rury, grzejniki, zawory),
 • uzupełnianie izolacji antykorozyjnej i termicznej na instalacji,
 • regulacja i kryzowanie wewnętrznej instalacji c.o.
ROBOTY KONSERWACYJNE ELEKTRYCZNE:
 • wymiana osprzętu (wyłączników, gniazd wtykowych, puszek),
 • wymiana zabezpieczeń (wkładek bezpiecznikowych lub całych gniazd bezpiecznikowych oraz właściwych połączeń np. zera),
 • wymiana i uzupełnienie źródeł światła i wymiana żarówek, kloszy lub całych opraw,
 • wymiana lub naprawa niesprawnych elementów w instalacji elektrycznej,
 • wymiana instalacji i osprzętu według zaleceń działu technicznego,
 • utrzymanie ciągów instalacji administracyjnych w należytej sprawności,
 • reagowania na zgłoszenia o awarii instalacji elektrycznej, gdzie działania muszą doprowadzić do usunięcia skutków awarii, zabezpieczenia lub odcięcia wyłączenia dopływu energii w przypadku zagrożenia,
 • realizacja innych zgłoszeń konserwacyjnych i remontowych dokonywanych przez pracowników działu technicznego.

ROBOTY KONSERWACYJNE GAZOWE:

 • kontrola stanu technicznego i ewentualna wymiana instalacji gazowej, od kurka głównego do kurka na odgałęzieniach do mieszkań, potwierdzona protokółem odbioru technicznego,
 • całodobowa reakcja na każde zgłoszenie o nieszczelności instalacji gazowej, ulatniania się gazu
 • usunięcie nieszczelności w instalacji lub odcięcie dopływu gazu do pojedynczego mieszkania,
 • wymiana osprzętu oraz urządzeń gazowych.

KOMPLEKSOWE USŁUGI:

 • stolarskie,
 • ciesielskie,
 • dekarskie,
 • ślusarskie,
 • murarskie,
 • malarskie,
 • prace ziemne (utwardzanie podłoża, układanie kostki itp.)
Wykonujemy drobne prace domowe!

Mamy nadzieję, że wybierzecie Państwo naszą firmę do współpracy, posiadamy doświadczonych pracowników oraz konkurencyjne ceny, a w razie pytań proponujemy kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą firmą.